LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ

NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3822 009

Emai: thachbich@thachbich.com.vn

Fax: (0255) 3810 377

GỬI TIN NHẮN


Tiếng Việt