Nước khoáng Thạch Bích

August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích chai PET 500ml

      Dung tích: 500 ml Thành phần: Nước khoáng tự nhiên. Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất Quy cách đóng […]
August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích chai PET 350ml

      Dung tích: 350 ml Thành phần: Nước khoáng tự nhiên Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất Quy cách đóng […]
August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích bình 18,9L

      Dung tích: 18900 ml Thành phần: Nước khoáng tự nhiên. Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất       […]
August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích bình 4,9L

          Dung tích: 4,9L Thành phần: Nước khoáng tự nhiên. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất Quy cách […]
August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích chai PET 1,5L

      Dung tích: 1500 ml Thành phần: Nước khoáng thiên nhiên Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất Quy cách đóng […]
Tiếng Việt