Nước khoáng Thạch Bích

August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích chai 500ml

  Dung tích: 500 ml Thành phần: Nước khoáng tự nhiên. Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất Quy cách đóng gói: 24 […]
August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích chai 350ml

      Dung tích: 350 ml Thành phần: Nước khoáng tự nhiên Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất Quy cách đóng […]
August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích bình 18,9L

      Dung tích: 18.9 L Thành phần: Nước khoáng tự nhiên. Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.       […]
August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích bình 4,9L

  Dung tích: 4,9L Thành phần: Nước khoáng tự nhiên. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất Quy cách đóng gói: 04 chai/Thùng. […]
August 29, 2018

Nước khoáng Thạch Bích chai PET 1,5L

Dung tích: 1,5L Thành phần: Nước khoáng thiên nhiên Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất Quy cách đóng gói: 12 chai/Thùng   […]
Tiếng Việt